Spanien | Köpprocessen

I Spanien är ett köp av en lägenhet en fastighetsaffär och hjälp av en advokat ett måste

Lägenhetens innehavare äger också förutom självaste bostaden även sin del i marken som hör till huset. I Finland är en lägenhetsinnehavare endast aktieägare i bostadsbolaget

De almänna köpehandlingarna skrivs under hos notarien och samtidigt försäkras att lägenheten är skuldfri och att alla skatter som hör till fastigheten är betalda. Detta är en stor trygghet fär köparen.

Advokaten rådgör även hur du skaffar det obligatoriska NIE numret före fastighetsköpet

I Torrevieja verkar den finländska advokaten Monna Laakso-Saez samt Visona Lawyers som kan sköta alla era juridiska handlingar i bostadsaffären

Reservering av bostaden

 1. Före reserveringen tar vi reda på om bostaden ännu är ledig
 2. Reserveringsöverenskommelse. Efter att parterna kommit överens om köpet betalar köparen reservationsavgiften och bostaden reserveras åt köparen och bostaden tas bort från marknaden. Den betalda reservationsavgiften räknas som delbetalning av köpesumman. Reservationssumman är normalt 6000€

Kostnader för bostadsköp

Nya bostäder

 1. Moms 10% (IVA)
 2. Stämpelskatt (AJD) 1,5% - 2% Juridisk bekräftelse
 3. Notarieavgift 0,6%
 4. Fastighetsregister 0,3 - 0,5%
 5. El- vattenavtal ca 350€
 6. Advokat ca 1200€

Begagnade bostäder - Resale

 1. Överlåtelseskatt: 8-10% (ITP)
 2. Notarieavgift 0,6%
 3. Fastighetsregister 0,3 - 0,5%
 4. El- vattenavtal ca 120€
 5. Advokat ca 1200€

OBS: Skattelagar och procentuella avgifter för bostäder förändras ganska ofta i Spanien därför rekommenderar vi att ni tar kontakt med oss för att få de senaste uppdaterade uppgifterna 

01/2021