Konsulin notaaripalvelut Espanjassa

01.01.2020

Espanjan konsulit ja konsuliasiainhoitajat voivat suorittaa tiettyjä julkisen notaarin tehtäviä. Voitte kuitenkin myös kääntyä paikallisen notaarin puoleen. 

Konsulit voivat suorittaa julkisen notaarin tehtäviä kuten jäljennöksen oikeaksi todistaminen, allekirjoituksen oikeaksi todistaminen ja asiakirjojen lailliseksi vahvistaminen.

On kuitenkin huomioitava, että vaikka konsuli voi suorittaa julkisen notaarin tehtäviä, hän ei kuitenkaan ole julkinen notaari.

Konsuliosaston työmäärästä johtuen notaarin tehtävien suorittaminen tapahtuu ainoastaan ajanvarauksen kautta ja odotusaika voi olla pitkä.

Suurlähetystöön on oltava etukäteen yhteydessä ajanvarausta varten. Huomioittehan, että notaaritointa varten tulee varata aika vähintään kuukautta etukäteen.

Suurlähetystöt ainoastaan vahvistavat asiakirjoja, mutteivät tarjoa oikeudellista neuvontaa. Jos tarvitsette oikeudellista neuvontaa, voitte ottaa yhteyttä Espanjan Asianajajaliittoon (Colegio de Abogados), Yleiseen notaarineuvostoon (Consejo General del Notariado) tai suurlähetystöönne Madridissa, mistä saatte listan asianajajista.

Notaaripalveluissa vahvistettavien asiakirjojen on liityttävä Espanjaan. Suomessa tapahtuvia oikeudellisia toimia varten, olkaa yhteydessä paikalliseen notaariin.

Henkilön, jonka asiakirjaa tarvittavat notaaripalvelut koskevat, on saavuttava suurlähetystön konsuliosastolle henkilökohtaisesti asiakirjan allekirjoitusta varten. Jos tämä henkilö ei puhu espanjaa riittävän hyvin ymmärtääkseen ja hyväksyäkseen asiakirjan sisällön, paikalle on tultava tulkin kanssa. Muussa tapauksessa asiakirjaa ei voida vahvistaa. Suurlähetystö ei tarjoa tulkin palveluita.

Notaaripalvelut ovat maksullisia.

Notaaripalveluita on saatavissa myös muilla tavoin kuin suurlähestystöstä. Usein nämä vaihtoehtoiset tavat ovat sekä nopeampia että helpompia, ja ne kuitenkin pätevät samalla tavoin Espanjassa:

  • Yksi vaihtoehto on valtuuttaa paikallinen notaari tehtävään, käännättää asiakirja espanjaksi (alkuperäisen ollessa suomeksi) ja vahvistaa asiakirjan laillisuus apostille-todistuksella. Tällä tavoin hankittu asiakirja on lainvoimainen myös Espanjassa. Lisätietoa apostille-todistuksesta löydätte täältä. Tämä vaihtoehto koskee erityisesti Suomen kansalaisia, jotka voivat näin saada notaaripalvelut suomeksi eikä tulkille ole tarvetta.
  • Toinen vaihtoehto on hankkia tarvittava asiakirja Espanjasta, esimerkiksi samalla kertaa, kun matkustetaan Espanjaan katsomaan hankittavaa kiinteistöä. Espanjassa on tarjolla notaaripalveluita myös englanniksi. Niitä löytyy Eurooppalaisten notaarien hakemistosta Directorio Europeo de Notarios

LÄHDE: Espanjan suurlähetystö Helsingissä